Rekrutacja - nabór elektroniczny


Stypendia na rok szzkolny 2017/2018

Przeczytaj jak otrzymać stypendium

stypendia szkolne
http://www.leszno.pl/Stypendia_szkolne.html


stypendium marszałka
https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_jednorazowe-stypendium-naukowe


zasiłek szkolny
http://www.leszno.pl/Zasilek_szkolny.html


BartłomiejKaźmierczak
2017-08-30 16:07:45