• Badania archeologiczne w Dobrzycy.
  • Badania archeologiczne w Dobrzycy.
  • Badania archeologiczne w Dobrzycy.
  • Badania archeologiczne w Dobrzycy.
  • Badania archeologiczne w Dobrzycy.

Rekrutacja - nabór elektroniczny


Badania archeologiczne w Dobrzycy.

Wyjazd koła archeologicznego na badania archeologiczne w Dobrzycy.

W ostatnim tygodniu sierpnia szkolne koło archeologiczne brało udział w pracach badawczych w Dobrzycy. Przedmiotem badań był park z XVIII-XIX wieku w stylu angielskim, gdzie mieściła się romantyczna budowla tzw. Kasztel. Kasztel był budowlą na planie prostokąta, w narożnikach którego znajdowały się 4 baszty. W wyniku procesów przebudowy parku, budowla ulegała stopniowej destrukcji, która przyspieszyła po zakończeniu II wojny światowej. W wyniku działań przyrody (podmywanie fundamentów przez rzeczkę Potok) oraz zaniedbań ze strony człowieka ostatnie fragmenty Kasztelu zostały zniszczone w 1963 roku. W związku z planowanymi pracami rekonstrukcyjnymi, zaplanowano badania archeologiczne, które miały określić stan zachowania budowli. Uczniowie Kopernika przebadali dwie narożne baszty, gdzie odkryto relikty muru oraz duże skupiska szamotu ceglanego. Założono 3 wykopy sondażowe w których zarejestrowano na głębokości ok. 0,4 m relikty muru będącego fragmentem dawnego kasztelu. Uczniowie naszej szkoły powrócą do Dobrzycy w przyszłe wakacje aby kontynuować prace badawczo-inwentaryzacyjne.

Zdjęcie: Badania archeologiczne w Dobrzycy. Zdjęcie: Badania archeologiczne w Dobrzycy. Zdjęcie: Badania archeologiczne w Dobrzycy. Zdjęcie: Badania archeologiczne w Dobrzycy. Zdjęcie: Badania archeologiczne w Dobrzycy. Zdjęcie: Badania archeologiczne w Dobrzycy. Zdjęcie: Badania archeologiczne w Dobrzycy. Zdjęcie: Badania archeologiczne w Dobrzycy.

MarekKaczmarek
2017-09-04 16:41:46