• Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty!
  • Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty!
  • Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty!
  • Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty!
  • Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty!

Rekrutacja - nabór elektroniczny


Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty!

Inauguracja nowego roku szkolnego w murach Kopernika.

W poniedziałek 4-go września 2017 r. w murach naszej szkoły ponownie rozbrzmiał dzwonek szkolny obwieszczając nie tylko koniec wakacji, ale przede wszystkim początek roku szkolnego 2017/2018. Punktualnie o godzinie 8.00 w auli szkoły zebrali się dyrekcja Zespołu Szkół nr 2, grono pedagogiczne oraz uczniowie Gimnazjum nr 4 i klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego. Prowadzący uroczystość Agata Ratajczyk i Kacper Tobółka poprosili o zabranie głosu panią dyrektor Krystynę Łasowską, która powitała wszystkich zgromadzonych, w szczególności zaś uczniów klas pierwszych liceum. Po wysłuchaniu ciepłych słów pani dyrektor, zgodnie z tradycją szkoły, uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły i w ten sposób stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej II LO. Po ślubowaniu uczniowie gimnazjum i liceum udali się do wyznaczonych sal lekcyjnych na spotkania ze swoimi wychowawcami oraz kolegami i koleżankami z ławy szkolnej.
Dwie godziny później, o godzinie 10.00 aula szkoły ponownie wypełniła się uczniami a gwar ich rozmów roznosił się w całej szkole. Tym razem w auli zebrali się uczniowie klas drugich i trzecich liceum, którzy podobnie jak ich młodsi koledzy i koleżanki zostali gorąco powitani przez panią dyrektor Krystynę Łasowską. Pani dyrektor życzyła wszystkim jak najlepszych wyników w rozpoczynającym się roku szkolnym.
Na koniec uroczystości życzenia pomyślności w roku szkolnym 2017/2018 złożyli prowadzący uroczystość. Następnie młodzież wraz z wychowawcami udała się do sal lekcyjnych aby poznać plany lekcji i szczegóły dotyczące organizacji zajęć.
Tym samym rok szkolny 2017 / 2018 uważamy za otwarty. Niech zapału do pracy, sił i energii wystarczy na kolejne dziesięć miesięcy. A później znów będą wakacje!

Relacja: p. Agnieszka Jąder
Zdjęcia: Olivia Turbańska z kl.2b1, Mikołaj Bensdorff z kl. 3e

Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty! Zdjęcie: Rok szkolny 2017/18 rozpoczęty!

MonikaBieszczak
2017-09-06 23:30:32