Rekrutacja wolontariuszy WOŚP zakończona

325 wolontariuszy będzie kwestowało na rzecz WOŚP przy sztabie utworzonym w Zespole Szkół nr 2 w Lesznie

Zakończono weryfikację ankiet wolontariuszy XXVI Finału WOŚP.
W najbliższych dniach wolontariusze złożą oświadczenia udziału w kweście (dokument zawiera zdjęcie, dane osobowe, podpis prawnych opiekunów/lub pełnoletniego wolontariusza).
Wszystkich, którzy nie odebrali jeszcze oświadczeń zapraszam do gabinetu pedagoga(sala SZOKu)po odbiór stosownych dokumentów. Zwrot podpisanych oświadczeń najpóźniej do 12.12.2017

szef sztabu: Arletta Bernat


ArlettaBernat
2017-12-07 18:16:56