• Sesja doktorantów i doktorów
  • Sesja doktorantów i doktorów
  • Sesja doktorantów i doktorów
  • Sesja doktorantów i doktorów
  • Sesja doktorantów i doktorów

Sesja doktorantów i doktorów

Posiedzenie Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie na zaproszenie Leszczyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk mieli okazję 7 czerwca 2018 roku uczestniczyć w sesja doktorantów i doktorów, która odbyła się w PWSZ oraz wysłuchać ciekawych i interesujących prelekcji:

Pani Żanny Tyrała – Wieruckiej, "Dymorfizm płciowy u cisa pospolitego (TAXUS BACCATA)"
Pani Małgorzaty Dyrdół, "Wybrane aspekty praw dziecka i władzy rodzicielskiej. Badania własne"
Pani Katarzyny Janickiej, "Najdawniejsze dzieje zamku Górków w Kórniku (XV-XVI w.)"
Pana Krzysztof Handke, "Wkład wojsk wielkopolskich w formowanie Wojska Polskiego"
Pana dr Marcina Rachwała, "Partycypacja polityczna na poziomie samorządu terytorialnego – założenia i przykład Leszna"

Zdjęcie: Sesja doktorantów i doktorów Zdjęcie: Sesja doktorantów i doktorów Zdjęcie: Sesja doktorantów i doktorów Zdjęcie: Sesja doktorantów i doktorów Zdjęcie: Sesja doktorantów i doktorów Zdjęcie: Sesja doktorantów i doktorów

JarosławŁukaszewski
2018-06-07 19:23:04