Wykłady z edukacji prawnej

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie ponownie mają możliwość wzięcia udziału w wykładach z edukacji prawnej, które są organizowane pod patronatem Sądu Rejonowego w Lesznie.

Pierwszy cykl wykładów odbył się w roku szkolnym 2017/2018 i cieszył się dużym zainteresowaniem uczennic i uczniów naszego Liceum. Możliwość wysłuchania prelekcji i zadania pytań praktykom prawa była okazją do rozszerzenia wiedzy i umiejętności obywatelskich. Dzięki przedmiotowej inicjatywie wzrasta świadomość prawna młodego pokolenia, tak potrzebna do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i państwa demokratycznego.

W roku szkolnym 2018/2019 przewidziano wykłady m.in. z następujących zagadnień: struktura wymiaru sprawiedliwości w RP, postępowanie karne i cywilne, zakres działania i zadania prokuratora, sędziego, adwokata, radcy prawnego i notariusza w polskim porządku prawnym, uprawnienia i kompetencje Policji w systemie prawnym RP. Wykłady prowadzą pracownicy sądów, prokuratury, jak również reprezentanci zawodów prawniczych.


MarcinRachwał
2018-10-05 20:47:05