• Spotkanie z Jakubem Stankiewiczem

Spotkanie z Jakubem Stankiewiczem

Lekcja edukacji prawnej z absolwentem II LO.

Dnia 21 września br. gościliśmy w murach naszej szkoły Jakuba Stankiewicza – absolwenta klasy humanistycznej. Jakub jest magistrantem prawa w Katedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Nasz absolwent spotkał się z klasą 1a, której opowiedział o tym jak dostać się na prawo i jak wyglądają studia prawnicze. Uczennice i uczniowie tej klasy mieli także okazję wysłuchać referatu, podczas którego poznali podstawowe zagadnienia z zakresu prawoznawstwa. Nadto Jakub przygotował też dla klasy 2a wykład poświęcony przepisom prawa sąsiedzkiego.
Te dwa spotkania zorganizowane zostały w ramach cyklu zajęć z edukacji prawnej, który ma podnieść poziom świadomości prawnej wśród uczniów naszej szkoły i tym samym być uzupełnieniem treści kształcenia w ramach przedmiotu wiedza o społeczeństwie. Jednym z warunków do budowania społeczeństwa obywatelskiego jest właśnie wysoki poziom świadomości i kultury prawnej – co wiąże się także z przyjętą konstrukcją demokratycznego państwa prawnego.
Zdjęcie: Spotkanie z Jakubem Stankiewiczem

MarcinRachwał
2018-10-06 11:43:20